PROJECTONTWIKKELING

Succesvolle ontwikkeling vraagt meer dan ooit om toekomstbestendige uitgangspunten.

Ontwikkeladviseur BV contracteert deels posities voor eigen rekening en risico. Daarnaast zal men, afhankelijk van de ambitie, samenwerkingen aangaan met partners die de uitdaging dragen en delen om te komen tot een slagvaardig proces.

In deze heeft Ontwikkeladviseur BV samenwerkingen met vaste lean-partners die aansluiten bij de uitgangspunten van de basisontwikkeling:

 • Duurzaam
 • Maatschappelijk verantwoord
 • Innovatief
 • Flexibel
 • Hoogwaardig
 • Creatief

Ontwikkeladviseur BV gaat graag samenwerkingen aan met uiteenlopende partijen.

Binnen de ontwikkelingen is Ontwikkeladviseur BV gespecialiseerd in:

 • Woningbouw (levensloopbestendig wonen)
 • Woning/recreatiebouw (in combinatie met zorgintegratie)
 • Bedrijven & kantoren (het nieuwe werken)
 • Leisure (van hotel tot studentenhuisvesting)
 • Detailhandel & Retail (veranderingen stads/dorpskern t.o.v. e-commerce)

MEER INFORMATIE?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!