OOSTZIJDERPARK ZAANDAM

In de hoofdentree van Zaandam ontwikkelt OntwikkeladviseurBV samen met haar Partner Timpaan Hoofddorp BV de 1e fase van ca. 530 stuks woningen.

Medio december 2022 zijn de eerste woningen (Meiboom) overgedragen aan 24 stuks particuliere kopers. Medio maart 2023 zullen ook de 171 stuks woningen door de aannemer Heddes aan MN (pensioenfondsen) worden overgedragen.

Afgelopen november is ook bouwbedrijf Thunnissen gestart met de realisatie van nogmaals 171 stuks woningen. Waarvan ca. 64 stuks voor Parteon, 56 stuks voor Green Real Estate, 41 stuks grondgebonden woningen voor particulieren kopers en 10 betaalbare koopwoningen Zaanstad.

Medio Q4-2023 zal gestart worden met een volledig modulairgebouw met ca. 73 stuks woningen voor Rochdale. Met dien verstande dat ook Blok D en E spoedig zal vervolgen om fase 1 tot gereedheid te brengen.

Totaal zal Oostzijderpark geheel ca. 900 stuks woningen bedragen met toevoegingen van een school, kinderdagverblijf en mogelijke zorgfuncties.

Voor meer informatie zie www.oostzijderpark.nl.

MEER INFORMATIE?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Oostzijderpark Zaanstad