BUKO INFRASUPPORT ELST

Ontwikkeladviseur heeft medio februari het nieuwe bedrijfsgebouw voor Buko infrasupport opgeleverd in Elst. In opdracht van Scheybeeck heeft Ontwikkeladviseur de gehele nieuwbouw gefaciliteerd met haar adviseurs vanaf het moment van aankoop grond tot oplevering van het gebouw.

We danken de opdrachtgever voor de mooie woorden tijdens de opening. Waarbij het proces plezierig en constructief werd ervaren.

MEER INFORMATIE?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Buko Infrasupport Elst